ဇေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွာ Jeff ဆိုသူက လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း တိရိစာၦသားေပါက္ေလး တစ္ေကာင္ကို မမွတ္မထင္ေတြခဲ့ရပါတယ္။ အဆိုပါ သားေပါက္ေလးဟာ ႂကြက္သားေပါက္ေလးနဲ႔ တူလြန္းပါတယ္။ မိခင္နဲ႔ကြဲၿပီး လမ္းေဘးေရာက္ေနတဲ့အတြက္ အျခားသူေတြ တက္နင္းမိမွာ အေကာင္တစ္ေကာင္ေကာင္က အႏၲရာယ္ျပဳမွာဆိုတာေၾကာင့္ Jeff တစ္ေယာက္ ဒီတိရိစာၦေပါက္စေလးကို […]