ဥာဏ္ပညာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့မိန္းကေလးေတြဆိုတာ ေလာကမွာ သူတို႔အပါအဝင္ ဘယ္သူမွ မျပည့္စံုႏိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္လက္ခံထားၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မျပည့္စံုေပမယ့္ တျခားသူေတြမွာ မရွိႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥာဏ္ပညာနဲဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လကၡဏာေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (၁) မွားမိမွာကို မေၾကာက္ဘူး ပညာရွိမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ […]