ဘီလ်ံနာသူေဌးၾကီးေတြ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ရာ ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀ ၿမိဳ႕

ဘီလ်ံနာ ဆိုတာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ အထက္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူေတြကို ေခၚတယ္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ ကမာၻေက်ာ္ စီးပြားေရးမဂၢဇင္းျဖစ္တဲ့ Forbes ရဲ႕ စာရင္းအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ထိ ကမာၻမွာ ဘီလ်ံနာေပါင္း

Read more