14.7.2019မွ 27.7.2019ထိ ဇင္ေယာ္နီ ( ၁၅ ) ရက္စာ ေဟာစာတမ္း

Posted on

14.7.2019မွ 27.7.2019ထိ ဇင္ေယာ္နီ ( ၁၅ ) ရက္စာ ေဟာစာတမ္း

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား အားလုံး စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၿပီး လိုအင္ဆႏၵတစ္လုံးတစ္ဝျပည့္စုံၾကပါေစ ကံဇာတာအညံ့မ်ားံ့လည္း ပေျပာက္ၿပီး ကံပြင့္ စန္းပြင့္ ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးမ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပၾကပါေစ။

တနဂၤၤေႏြ သားသမီးမ်ား

 

 

သီလရွင္တစ္ဦးကို ေငြငါးရာ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါေလ

တနလၤၤာ သားသမီးမ်ား

 

 

မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးကို စာအုပ္လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါေလ

အဂါၤ သားသမီးမ်ား

 

 

အိမ္အေနာက္ဘက္တြင္ သခြားသီးတစ္လုံးကို ခ်ိဳးေခ်၍ လႊတ္ျပစ္လိုက္ပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

 

 

အုန္းသီးပါေသာမုန႔္သုံးခုကို သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားထံ ဒါနျပဳပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

 

 

ဆရာသမားတစ္ဦးကို ႏြားႏို႔လႉရင္း ဆုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

 

 

တိရိစာၦန္တစ္ေကာင္ေကာင္အား ေပါင္မန႔္တစ္ခ်ပ္ေကြၽးရင္း မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵကို ဆိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

 

 

ႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးကို သစ္သီးေကြၽး ဒါနျပဳပါေလ

ခုႏွစ္ေန႔ ခုႏွစ္နံ ကိုယ္စားျပဳေမြးေန႔ပိုင္ရွင္မ်ားအားလုံးံ ခ်မ္းသာျပည့္စုံ လိုအင္ဆႏၵမ်ား တစ္လုံးတစ္ဝထဲ ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစေသာဝ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.