(၇)ရက္ သားသမီး မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ တဲေရာ့ေဟာစာတမ္း( ၁၂.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၇.၂၀၁၉ အထိ )

Posted on

ခုႏွစ္ရက္သားသမီး မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ ၁ပတ္စာ တဲေရာ့ေဟာစာတမ္း……(၁၂.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၇.၂၀၁၉ အထိ)

ဆရာသာထက္ဆန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit – ေလးစားစာြျဖင့္ (ဆရာသာထက္ဆန္း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.