၁၆.၆.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၆.၂၀၁၉ ထိ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဗဒင္ ေဟာစာတန္း…

Posted on

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ၂၃ ရက္ေန႔အထိကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

တနဂၤေႏြ

 

 

တနလၤာ

 

 

အဂၤါ

 

 

ဗုဒၶဟူး

 

 

ၾကာသာပေတး

 

 

ေသာၾကာ

 

 

စေန

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.