ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ပစၥည္းေတြကို လွဴဒါန္းေပးဖို႕ အသိေပးလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ႔

Posted on

ေရေဘးသင့္ေဒသေတြအတြက္ လွဴဒါန္းေနၾကတဲ့ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရး အသင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က လက္ရွိလိုအပ္ေနတာေတြအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ျပထားပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ တျပည္နယ္လုံး ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ ေရေဘးသင့္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာျပည္ အႏွံ မွ ျပည္သူလူထုမ်ား ျပည္ပမွ ေစတနာ ရွင္မ်ား ထိေရာက္စြာ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ပထမဆုံး အေနျဖင့္

ဘီးလင္း ၊ သထုံ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူ လူထုအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။

မနက္တိုင္း ပို႔ေပးသည့္ ထမင္းထုပ္မ်ား ျဖင့္ အဆင္ေျပလ်က္ ရွိပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကး လွဴဒါန္းျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေစာင္ နဲ႔ တာလပတ္မ်ား သည္ လိုအက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဆးဝါးမ်ား အေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကေဆး ႏွင့္ ရွမ္းေဆးကဲ့သို႔ေသာ အိမ္သုံးေဆးဝါးမ်ားသည္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လွဴဒါန္းလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ေဆးက ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ေသာက္သုံးသင္သည့္အတြက္။

ဆန္ ဆီ င႐ုတ္ ေပးခ်င္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျဖင့္သာ ေပးေဝသင့္ပါသည္။မွတ္ခ်က္ အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သုံးမ်ားလႉဒါန္းေပးသင့္ပါသည္။

သထုံ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘး ေၾကာင့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးေသာ အိမ္-၃၅လုံး အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ တာလပတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။” လို႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္

ေပါင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမၿပိဳသည့္ ေနရာ မွ ျပည္သူလူထု အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုစားမႈ့က အဓိက ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္စရာ အိမ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ့အတြက္ ေငြသားလႉဒါန္းျခင္းသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ သထုံခ႐ိုင္ေဆး႐ုံတြင္ လူနာ -၆ဦး ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံတြင္ လူနာ -၃၃ ဦး ရွိပါသည္။ ေရေဘး အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားမွာ ဆန္ ဆီ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းေဆးမ်ား လႉဒါန္းသင့္ပါသည္။ ေရမက်ေသး၍ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးသူမ်ားျဖစ္သည္။ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေဘးစခန္းမ်ား တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အထက္ပါအတိုင္း လိုအပ္ပါသည္။က်ဳိက္မေရာ ၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒုံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရေဘးသင့္သူမ်ားရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရေဘးစခန္း ဖြင့္ထားေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ အထက္ပါအတိုင္း လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ေရး ျမဳိ႕နယ္ အတြက္ ေရေဘးသင့္ စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အထက္ပါအတိုင္း လႉဒါန္းႏိုင္ၿပီး ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ သင့္ေတာ္ ပါသည္။” ဆိုျပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးေရ ေရေဘးအလွဴသြားၾကမယ့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြသိေအာင္ ဒီသတင္းေလးကို မွ်ေဝေပးပါဦး ။

Source – ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့

Noe Noe May Ju Ju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.