အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတ့ဲ မိဘမ်ားလက္ေပၚ ၾကီးျပင္းလာၾကတဲ့ ကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား

Posted on

ကြာရွင္းတယ္ဆိုတာ မိသားစုအတြက္ ေျပာျပရခက္တဲ့ နာက်င္မႈတစ္မ်ိဳးပါ။ မိဘေတြ အဆင္မေျပမႈနဲ႕ ကြာရွင္းၾကၿပီဆုိရင္ ေျမစာပင္ ျဖစ္ရဆံုးက သားသမီးေလးေတြပါပဲ။ ဒီလိုကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေလးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေလးေတြကို ငဲ့ညွာသင့္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ၿပီး မိသားစုျပႆနာေတြက ကေလးေတြဆီကို ဦးတည္သက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဒီလုိ မိသားစုမ်ိဳးေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို မိဘမ်ားလည္း သိေအာင္ ဖတ္ရႈေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။

 

အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတဲ့ မိဘမ်ားေၾကာင့္ သားသမီးေတြရဲ႕ ၾကီးျပင္းမႈ ပံုသ႑ာန္ကလည္း မူမမွန္မႈဘက္ကို အသြင္ေျပာင္းလာၾကပါတယ္။

 

အိမ္မွာ အျမဲတေစလို ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားတတ္ၾကတဲ့ မိဘမ်ားရဲ႕အျပဳအမူကို ကေလးမ်ားက အတုယူလာၾကၿပီး ထိုအက်င့္ဆိုးၾကီးမ်ားကို သူတုိ႕ရဲ႕ဘ၀မွာ ျပန္လည္အသံုးခ်လာတတ္ၾကပါတယ္။

 

မိဘေတြရဲ႕ ဆုိးရြားတဲ့ အျပဳအမူ၊ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိသံမ်ားက ျမင္ေန၊ ၾကားေနရတဲ့ ကေလးေတြကို စိတ္ဒဏ္ရာ အလြယ္တကူရေစပါတယ္။

 

စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ားနဲ႕ ၾကီးျပင္းလာရတဲ့ ကေလးေတြက အျခားေသာ ကေလးေတြနဲ႕ မိတ္မဖြဲ႕တတ္ဘဲ အျမဲတစ္ဦးတည္း ေဘးေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။

 

မိသားစုရဲ႕ ဆုိးရြားလြန္းတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ အဆင္မေျပမႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖုိ႕အတြက္ မေကာင္းတဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ားကို ရွာေဖြလာၾကပါတယ္။

 

သူတို႕ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြက ေလးလံထံုထုိင္းေနတတ္ၿပီး ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္လို ပံုစံမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

Source : Brightside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.