အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Posted on

(၁) ဆုိး၀ါးတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကပ္အတည္းမွ ႐ုန္းထြက္ခ်င္လုိ႔
အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
အမ်ားႀကီး ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မစဥ္းစားႏုိင္ေတာ့ပဲ ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔ တစ္ပါးေသာေယာက္်ားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။
တစ္ခါတေလ ဆုိး၀ါးလွတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အၾကပ္အတည္းျပႆနာေတြၾကားမွာ ဒီလုိ ေဖာက္ျပန္မိလိုက္ျခင္းဟာ ႀကီး
ေလးတဲ့ အျပစ္တစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္မိေစတဲ့အထိ တြန္းအားေပးတတ္ပါတယ္။

 

 

(၂) ျပႆနာရွာခ်င္လုိ႔

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အရြဲ႕တုိက္တတ္တဲ့ သဘာ၀ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလ မိမိရဲ႕ခင္ပြန္းက လူမႈေရးျပႆနာေတြနဲ႔ ႐ႈပ္
ေထြးေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ငါလည္း ဒီလုိလုပ္တယ္ဆုိၿပီး ရြဲ႕တဲ့သေဘာနဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မွာ ခဏာတာေန
ထုိင္လုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေဖာက္ျပန္မိတာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

(၃) စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အ၀မရတဲ့ အခ်စ္ကိစၥေၾကာင့္
တတိယအခ်က္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးသုခမွာ အမ်ိဳးသားဟာ အရမ္းဆႏၵေစာလြန္းေနတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ေတာ့
စိတ္ေက်နပ္မႈ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား ႀကဳံရတတ္ၿပီး ဒီလုိ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကုိ စိတ္တိမ္းညႊတ္မိတာမ်ိဳးလည္း အမ်ိဳးသမီး
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖြင့္ဟ၀န္ခံဖုိ႔ခက္ေပမယ့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။

(၄) လက္စားေခ်လုိျခင္းနဲ႔ တစ္စုံတစ္ခုေသာ တုန္႔ျ့ပန္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔
ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြစိတ္မွာ အရမ္းကို ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္ေန
သဘာ၀ဟာ အရမ္းေပ်ာ့ေျပာင္းလြန္းၿပီး၊ ဘယ္လုိမွ မခံစားႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ လက္စားေခ်လိုစိတ္ျဖစ္ကာ လိမ္တတ္
ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ နံပတ္(၂)အခ်က္နဲ႔ အနည္းငယ္ ဆင္တူသေယာင္ရွိၿပီး … ဒီကိစၥမ်ိဳးမွာက်ေတာ့ ေဖာက္ျပန္မိတဲ့
ေယာက္်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ခင္ပြန္းအေပၚကုိ အျခားရာဇ၀တ္မႈေတြကိုပါ က်ဴးလြန္ႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.