အိပ္ယာထဲမွာတင္ ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ အဆီခ်ႏိုင္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

Posted on

တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေလ့က်င့္ခန္းစလုပ္ဖို႔အတြက္ ဝန္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Gym မသြားႏိုင္ပဲနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္လို႔မရဘူးလို႔ ယုံၾကည္ေနၾကလို႔ပါ။

တကယ္ေတာ့ သင့္မွာသာေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိရင္ ကိုယ္ရဲ႕အိမ္မွာပဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြျပဳလုပ္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့အခ်ိဳးအစားရေအာင္ ႀကိဳးစားလို႔ရပါတယ္။

ဒီလိုကိုယ့္ရဲ႕အိမ္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ရင္း လိုခ်င္တဲ့ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစား ရႏိုင္းေၾကာင္းကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုယ္တိုင္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ေလ့က်င့္ခန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာ့ကစားတဲ့အခါ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ေဆာ့ကစားပုံေတြကို ေသခ်ာေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး စားေသာက္မႈပုံစံကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပမယ့္ေလ့က်င့္ခန္းက ကိုယ္ခႏၶာမွာမလိုအပ္တဲ့ အဆီပိုေတြကို ထိေရာက္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္း ၁၂ မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အိပ္ယာထဲမွာတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္ရႈပ္သက္သာပါလိမ့္မယ္။

#1. Leg Raise

#2. Glute Bridge

#3. Crunches

#4. Windshield Wiper

#5. Superman

#6. Reverse Crunches

#7. Butterfly Crunch

#8. Scissoir

#9. Toe Tap

#10. Outer Leg Lift

#11. Leg Circles

#12. Resisted Single Leg

Source; Lifestyle_Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.