အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Posted on

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ဦးေခါင္း၌ စတင္ျဖစ္ေပၚ ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ေအာက္ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ေၾကာင့္ လိင္မႈဆႏၵကုိ အားေလ်ာ့ေစႏုိင္သည္။

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာမွာလည္း လိင္စိတ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။

အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ လိင္မႈကိစၥ ၿပီးေျမာက္ရန္ အခက္ႀကံဳႏုိင္ၿပီး လိင္အဂၤါကုိ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

 

 

သုိ႔ေသာ္ ယင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ေခတၱခဏသာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္တစ္ပက္ (သို႔) ႏွစ္ပက္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ လိင္ကေမာက္ကမျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ႏွင့္ေနအိမ္တုိ႔တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္လည္း သင္၏ ပံုမွန္လိင္မႈဘ၀ကုိ ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ လူေနမႈဘ၀ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္း၊ အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်ိန္အတြင္း ပညာရွင္၏ အကူအညီရယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။

ေဒါသထြက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း လိင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ၿပီး အိပ္ခန္းထဲ၌ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ထက္ ပိုမ်ားေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း သင္၏ လိင္မႈကိစၥ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ သည္။ အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဖိုေဟာ္မုန္းပမာဏ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ယင္းေဟာ္မုန္းမွာ လိင္စိတ္ဆႏၵႏွင့္ လိင္အဂၤါအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေဟာ္မုန္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတုိးႏုိင္ၿပီး ေသြး ေၾကာမ်ားကုိ မာေက်ာသြားေစသျဖင့္ လိင္အဂၤါသုိ႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ပမာဏေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ား မာေက်ာ ျခင္း၊ ေက်ာ႐ုိးဒဏ္ရာရျခင္းစေသာ အာ႐ံုေၾကာ၊ ႂကြက္သားႏွင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈကုိ ထိခိုက္ေစသည္။ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လိင္အဂၤါျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

သုက္လႊတ္ဂလင္း (သုိ႔) ဆီးအိမ္ျပႆနာမ်ားအတြက္ ခဲြစိတ္ မႈ ခံယူထားရျခင္းေၾကာင့္လည္း အာ႐ံုေၾကာမ်ား ေသြးေၾကာမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစသျဖင့္ လိင္အဂၤါျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ — popolay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.