အတိတ္မွ ာနာက်င္ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန္းကေလးနဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့ရင္ သူ႔ကို လံုး၀ လက္လြတ္မခံပါနဲ့

Posted on

တကယ္လုိ႔မ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသား ပရိသတ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္တေလမ်ား အတိတ္မွာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြပရဗြနဲ႕က်႐ႈံးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိပတ္သက္ခြင့္ရေနမယ္ဆုိရင္၊ဒီထက္ပုိၿပီးေ၀းမသြားေစဖုိ႔၊ပုိၿပီးနီးစပ္ေအာင္ႀကိဳစားဖုိ႔တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။အတိတ္မွာနာက်င္ခဲ့ဖူးတဲ့မိန္းကေလးဟာသင့္ရဲ႕အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္အတြက္အထိုက္တန္ဆုံးေသာေရြးခ်ယ္မႈဆုိတာကို ေအာက္ပါအခ်က္ေတြက သက္ေသျပပါလိမ့္မယ္။

(၁) ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီးၿပီ

အတိတ္မွာ အခ်စ္ေၾကာင့္ခါးသီးတဲ့ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့မိန္းမပ်ိဳဟာဘယ္လုိခ်စ္ရမလဲဆုိတာကုိသိသလုိ၊ဘယ္လုိေၾကာင့္ နာက်င္မႈေတြ ရခဲ့တယ္ဆုိတာကိုလည္း သင့္ကုိ သင္ျပေပးသြားမွာပါ။ သူမဟာ အခ်စ္မွာ အေတြ႕အႀကဳံရွိျခင္း ဆုိတာထက္ နာက်င္မႈမွာ အေတြ႕အႀကဳံရခဲ့ၿပီမုိ႔ သင့္ကို သူလုိ႔ နာက်င္မႈေတြ မခံစားရဖုိ႔ ေဖးမ ကူညီပါလိမ့္မယ္။

(၂) နာက်င္မႈကို သိခဲ့ၿပီ

အတိတ္ခါးခါးထဲမွာ ေပ်ာ္က်ခဲ့ရတဲ့ စိတ္ကူးရင္ အိပ္မက္ေတြ၊ သင္ရဲ႕ အၾကင္နာတရားနဲ႔အတူ ျပန္လည္ဖမ္းဆုတ္ခြင့္ ရတဲ့အခါ သူမ အထူးကို ၀မ္းသာေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီနာက်င္မႈေတြေျပေပ်ာက္ျခင္း ရွိမရွိဟာ သင့္အခ်စ္နဲ႔ ဂ႐ုစုိက္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သူမကေတာ့ သင့္ကိုဘယ္ေတာ့မွနာက်င္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္။လူဆုိတာကိုယ္နာဖူးမွကုိယ္ခ်င္းစားတတ္တာေလ။

(၃) ထိုက္တန္ေသာေပးဆပ္မႈ

သူမဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အတိတ္က အခ်စ္မွာ အတၱႀကီးသူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္၊ ရယူလုိမႈတစ္ခုတည္းအတြက္ ခ်စ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာေတာ့ အဲဒီအတၱေတြအတြက္ သူမဟာ ေနာင္တေတြ၊ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ ထုိက္တန္ေသာေပးဆပ္မႈေတြ ေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သင့္အေနနဲ႔ ေ၀ဒနာေတြ ေပးမယ္ မထင္ပါနဲ႕။ အၾကင္နာေတြသာ သူမမွာ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။

(၄) ခံႏုိင္ရည္ရွိလာမယ္

သင့္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ သူမဟာ ရဲရင့္လာမယ္။ ခံႏုိင္ရည္ရွိလာမယ္၊ သတိၱေတြ ပြားလာမယ္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မက်႐ႈံးေစရေတာ့ဘူး။ ဘ၀ကုိ ဦးေမာ့ရင္ဆုိင္ရဲလာမယ္။ အတၱကို မွ်ေ၀သုံးစြဲတတ္လာမယ္၊ သင္သာလွ်င္ သူ႕ဘ၀ရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

(၅) ပုိၿပီး ခ်စ္တတ္လာလိမ့္မယ္

ပထမအခ်စ္ကို အခ်စ္ဆုံးဆုိတာ အခ်စ္မွာက်႐ႈံးခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ မမွန္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ ပထမအခ်စ္ကို မခ်စ္လုိက္ရေသးတဲ့ အခ်စ္ေတြ သူ႕မွာ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ အခ်စ္မွာ က်႐ႈံးခဲ့ရသူေတြရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးဟာ ဒုတိယအခ်စ္ျဖစ္မယ္ဆုိတာ ခံစားဖူးသူတုိင္းသာ သိႏုိင္တာမ်ိဳးပါ။

Shwemom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.