“အစိုးရသာ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ဘန္ေကာက္မွာ DNA ကို က်မရဲ႕ စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ စစ္ခ်င္ပါတယ္ လို႔ ဆိုတဲ့ ဂ်ဴးခ်စ္သင္ဇာ ”

Posted on

Wisdom Hill ေက်ာင္းက Victoria ရဲ႕ တရားခံကို မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အေပၚ အေတာ္မာ်းမ်ားကေတာ့ သေဘာမတူပဲ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီအျမင္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္….

အဲဒီထဲကမွ Jue Chit Thinzar ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ခုလိုေရးသားထားပါတယ္…..

အစိုးရသာ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ဘန္ေကာက္မွာ DNA ကို က်မရဲ႕ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ စစ္ခ်င္ပါတယ္…
၁/ သံသယ တရားခံ driver , ျပည္သူမ်ားသံသယတရားခံ ကေလး၂ဦး ရဲ႕ ဆံပင္ ႏွင့္ ေသြးအနည္းငယ္…
၂/အစိုးရ၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ကိုလိုခ်င္ပါတယ္…

တရားမွ်တမႈရွိၿပီး သမာသမတ္ရွိရန္ ဘန္ေကာက္ရဲ႕ ဘုရင့္ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ထိပ္တန္းေဆးရံုႀကီးေတြမွာ စစ္ပါ့မယ္…အစစ္ခံႏိုင္ပါသလား… စစ္ခြင့္ျပဳပါသလား… ေမးေပးၾကပါ…

Source – shwelight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.