အင္တာနက္မသုံးဘဲ ေငြျဖတ္ခံေနရပါသလား ၊ မျဖစ္ေအာင္ ဒါေတြလုပ္ပါ

Posted on

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳ သူေတြ အင္တာနက္ ဘယ္လိုသုံးလိုက္ တယ္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳမွု ႏွုန္းထား ကို  တိက်စြာ သိရွိဖို႔အျပင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲခ်ိန္တိုင္းမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အင္တာနက္အသုံးျပဳမွု ပမာဏမ်ားအ တြင္းမွ ေဒတာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳေပမဲ့ ဖုန္းဘီလ္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေတြက ကင္းေဝးနိုင္ ေစဖို႔မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသုံးစြဲသူေတြကို အသိ ပညာေပးျမႇင့္တင္ေရး လွုပ္ရွားမွုေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သည္အစီအစဥ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြျဖစ္တဲ့ MPT,Ooredoo,Telenor နဲ႔ My Tel တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းမွ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေစေရး နည္းလမ္း (၁၀) ခ်က္

၁။အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ ျခင္းကို ပိတ္ထားပါ။

ဖုန္းအတြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိတ္ထားရန္ လို အပ္ၿပီး ၄င္းက သင့္ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာ ေတြကို သင္သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အသုံး ျပဳလိုက္နိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

၂။ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို WiFi ျဖင့္ သာ update လုပ္ပါ။

မ်ားစြာေသာ မိုဘိုင္းလ္အသုံးျပဳသူ မ်ားက၄င္းတို႔ရဲ့ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေဒတာျဖင့္ update ျပဳ လုပ္ရန္အဆင္ေျပေသာ္လည္း ထိုသို႔ျပဳ လုပ္ျခင္းက ဖုန္းအတြင္းရွိ အပလီေကး ရွင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက ္ update ျပဳ လုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာပမာဏမ်ားစြာကို အသုံးျပဳလိုက္ နိုင္ပါတယ္။

၃။ Background  ေဒတာမ်ားကို ကန႔္ သတ္ထားပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ား သည္ ဖုန္းအသုံးမျပဳသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ေဒတာ ပမာဏမ်ားစြာကို အသုံးျပဳေန လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အသုံးမျပဳေတာ့ သည့္ အပလီေကးရွင္းေဟာင္းမ်ားကို ဖုန္းအတြင္းမွ ဖ်က္ပစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ မိမိတို႔၏ အေကာင့္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒတာမ်ား ထပ္တူကူးယူေနမွုရွိ/မရွိသတိျပဳပါ။

အမ်ားအားျဖင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုအမ်ားစုမွာ ေဒတာမ်ား အားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ထပ္တူကူးယူမွု လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ အသုံးမျပဳေသာ္ လည္း ကနဦးကတည္းကပင္ ပါဝင္ေလ့ရွိ ပါတယ္။

၅။ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ (Ads) မ်ားကို ေရွာင္ ရွားပါ။

အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အင္တာနက္ေဒတာအမ်ားအျပားကို ကုန္ ဆုံးသြားနိုုင္ေစသည္ကို သတိျပဳမိရန္လို အပ္ပါတယ္။

၆။   ေပါ့ပါးၿပီး ေဒတာအသုံးျပဳမွုနည္းေသာ Browser မ်ားကိုသုံးပါ။

ဖုန္းအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ သည့္အင္တာနက္ရွာေဖြေရးဆိုက္ (Browser)မ်ားမွာ ေဒတာ အသုံးျပဳမွုမ်ားျပား တတ္ျခင္းေၾကာင္း ေဒတာအသုံးျပဳမွုနည္း သည့္ Browser မ်ားကို ထည့္သြင္းအသုံး ျပဳပါ။

၇။ အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုမွုမ်ား အ တြက္ သတိရွိပါ။

အြန္လိုင္းမွ ဗီဒီယိုမ်ား၊သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အသံဖိုင္ မ်ား တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ ေဒတာ အမ်ားအျပားကို ကုန္ဆုံးသြားေစ နိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းအတြင္းခံစားမွု အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ အရည္အေသြးေလၽွာ့ခ်ထားသည့္ ဗီဒီယို မ်ားကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါတယ္။

၈။ ေဒတာမည္မၽွ အသုံးျပဳမည္ကို ဖုန္း အတြင္း ကန႔္သတ္သတ္မွတ္ထားပါ။

မိမိတို႔၏ ဖုန္းမ်ားအတြင္း ေဒတာကို မည္မၽွသာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ လြယ္ကူကူ ကန႔္သတ္သတ္မွတ္ထားနိုင္ ၿပီး ၄င္းက မက္ဂါဘိုက္မ်ား ပိုမိုသက္သာ သြားေစမွာျဖစ္ကာ အပိုအသုံးျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ မတန္တဆေငြေပးေခ်ရျခင္းမ်ား ကေန  သက္သာသြားေစနို္င္မွာပါ။

၉။ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္တြင္ ဗီဒီယိုမ်ား အလိုအ ေလ်ာက္ျပသျခင္းစနစ္ကို ပိတ္ထားပါ။

ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္၏ စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္ သို႔ ဆြဲလိုက္စဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသံႏွင့္တကြအလိုအေလ်ာက္ ျပသေနျခင္းစနစ္မွာ ေဒ တာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းသာမက ႐ုတ္တရက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ၄င္းစနစ္ကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ေဒ တာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၀။ ေဒတာပမာဏ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပက္ေက့ခ်္မ်ားကို သုံးပါ။

ေဒတာပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးစြဲသူ မ်ား၏ ဖုန္းဘီလ္ကို မ်ားစြာ သက္သာနိုင္ ေစသကဲ့သို႔ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ လည္း သုံးစြဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေဒတာပက္ေက့ခ်္အမ်ိဳး အစားမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ အဆိုပါ ပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးသ ေလာက္ေပးစနစ္ထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စြာသက္သာေစနိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကုန္က်မွု မ်ားကို  ေလၽွာ့ခ်နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ မိုဘိုင္းလ္သုံးစြဲ သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စမတ္ ဖုန္း setting မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားစဥ္ ေဒတာအသုံးျပဳမွုနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သတ္မွတ္တိုင္းထြာသည့္ အေလ့ အက်င့္ မ်ိဳး ထားရွိတတ္ေစရန္ ေအာ္ပေရ တာ အားလုံးက တိုက္တြန္းလိုက္ပါ တယ္။

ဖုန္းဘီလ္ျဖတ္ေတာက္မွုမ်ား၊ လက္ က်န္ေငြပမာဏကိစၥမ်ား၊ ေဒတာအသုံး ျပဳမွုေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာအသီးသီးရဲ့ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဒါမွ မဟုတ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႔ Call Center ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ — celenewsasia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.