ရြာသြန္းျမဲ ပံုစံထက္္ မိုးသံုးဆပိုၾကီးနိုင္္ျပီး ရေဘး အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန

Posted on

၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အတြြင္း ဘဂၤလားပင္္လယ္ေအာ္မွာ ေလဖိအားနည္းေလဝဲ(Monsoon Low)ျဖစ္ေပၚပါမယ္္

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္မွာလည္း္Low pressure cell ေတြက ဟိုင္နန္ကြၽန္းဖက္ကေန ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္းကို လာေရာက္မွာပါ မုတ္သုန္ေလကလည္း အားေကာင္းရာမွ အားအလြန္ေကာင္းႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔မွာ ရြာသြန္းျမဲထက္ ၃ဆ ပိုိမိုရြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္

 

 

ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေနျပည္ေတာ္ မေကြးတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္း ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲထက္ပိုမိုႏိုင္ၿပီး စစ္ကိုင္္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္ေတြမွာလည္း မိုးရရိွဖို႔ အလားအလာရိွလာခဲ့ပါတယ္…

 

 

မြန္ျပည္နယ္္ ကရင္ျပည္နယ္ နဲ႔ စစ္ေတာင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ား မိုးမ်ားလြန္းအားႀကီးႏိုင္လို႔ ေရေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

29/06/2019 at 1:58pm (MST)
Su Su San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.