ရည္းစားဘဝနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ကြာျခားသြားတဲ့ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အျပဳအမူအခ်ိဳ႕

Posted on

ရည္းစားဘဝနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ကြာျခားသြားတဲ့ ဆက္ဆံေရး

၁။ ညစာ စားတဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္ႀကိဳက္ခါစ၊ ညားခါစမွာ ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ ညစာ စားဖို႔ကို တစ္ကူးတကျပင္ဆင္ၿပီး Ro ဆန္ဆန္ျဖတ္သန္းၾကေပမဲ့ ညားၿပီး အခ်ိန္ၾကာသြားတဲ့အခါ ညစာေတာင္ ခ်က္မစားေတာ့ဘဲ ျဖစ္သလိုေလးနဲ႔ ႀကဳံသလို စားတတ္ၾကတာ ခ်စ္သူ လင္မယားၾကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။
၁။ ညစာ စားတဲ့အခါ
ခ္စ္ႀကိဳကၡါစ၊ ညားခါစမြာ ႏြစ္ဦးစလုံးဟာ ညစာ စားဖို႔ကို တစၠဴးတက်ပငၦင္ၿပီး Ro ဆႏၦႏ္်ဖတ္သႏ္းၾေကပမဲ့ ညားၿပီး အခ္ိႏ္ၾကာၾသားတဲ့အခါ ညစာေတာင္ ခ္ကၼစားေတာ့ဘဲ ်ဖစ္သလိုေလးနဲ႔ ႀကံဳသလို စားတတ္ၾကတာ ခ္စ္သဴ လငၼယားၾကား ေတာ္ေတာၼ္ားမ္ားမြာေၾတ႕်မင္ရပါတယ္

၂။ အိပ္ယာထတဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္ႀကိဳက္ခါစ ရည္းစားဘဝမွာ မနက္အိပ္ယာထတာနဲ႔ Morning Ko, Morning babe နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳးေတြ သြယ္ေနေပမဲ့ ညားသြားတဲ့အခါ အိပ္ယာထရင္ေတာ့ ဒီလို ကဗ်ာမဆန္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အိမ္အလုပ္ေတြနဲ႔ အလုပ္ေနာက္က်မွာကိုဘဲ စိုးရိမ္ၿပီး ဗ်ာမ်ားေနတတ္ပါတယ္။

၃။ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္တဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္ခါစ၊ ညားခါစမွာဆို ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကို စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဘယ္လိုဆြဲေဆာင္ရမလဲ ေတြးၿပီး အဝတ္အစားဝတ္တာကအစ သူကို ဆြဲေဆာင္ေစတဲ့ အဝတ္အစားမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးဝတ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညားသြားရင္ေတာ့ ဒီလိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးကို ျမင္ရဖို႔ဆိုတာ ရွားသြားပါၿပီ။
၃။ အဝတ္အစား ဝတၦငၱ့ဲအခါ
ခ္စၡါစ၊ ညားခါစမြာဆို ကိုယ့ၡ္စ္သဴက ကိုယ့ၠိဳ စိတ္ဝငၥားလာေအာင္ ဘယႅိဳႀဆဲေဆာင္ရမလဲ ေၾတးၿပီး အဝတ္အစားဝတၱာကအစ သူကို ႀဆဲေဆာင္ေစတဲ့ အဝတ္အစားမ္ိဳးကို ေျရးခ္ယ္ၿပီးဝတၱတၸါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညားၾသားရင္ေတာ့ ဒီလိုႀဆဲေဆာငၼႈ႐ြိတဲ့ ပုံစံမ္ိဳးကို ်မင္ရဖို႔ဆိုတာ ႐ြားၾသားပါၿပီ။

၄။ အိမ္အလည္သြားတဲ့အခါ

 

 

စေတြ႕ခါစ ကိုယ့္ရည္းစားအိမ္ကိုအလည္သြားတဲ့အခါ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ သူ႔အိမ္က ေခြးေလးေတြ၊ ေၾကာင္ေလးေတြကအစ ေၾကာက္ေနရေပမဲ့ ညားသြားရင္ေတာ့ တိရိစာၦန္ မေျပာနဲ႔ လူလူခ်င္းေတာင္ သိၿပီး ဂ႐ုမစိုက္တတ္ေတာ့ပါဘူး။
၄။ အိမ္အလၫ္ၾသားတဲ့အခါ
ေစၾတ႕ခါစ ကိုယ့္ရၫ္းစားအိမၠိဳအလၫ္ၾသားတဲ့အခါ ဘာမြမဟုတၱဲ့ သူ႔အိမၠ ေျခးေလးေၾတ၊ ေၾကာင္ေလးေၾတကအစ ေၾကာက္ေနေရပမဲ့ ညားၾသားရင္ေတာ့ တိရိစာၦေႏၼ်ပာနဲ႔ လူလူခ္င္းေတာင္ သိၿပီး ဂ႐ုမစိုကၱတ္ေတာ့ပါဘူး။

၅။ ခ်စ္သူဘက္က သူငယ္ခ်င္းေတြစေတြ႕တဲ့အခါ

 

 

ကိုယ့္ခ်စ္သူက သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ ေခၚလာတဲ့အခါ စစေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ အေၾကာင္းမသိေသးေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္းေတြ၊ တည္ၿငိမ္တဲ့သူႀကီးေတြလို ထင္ေပမဲ့ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေပါင္းမိသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ လူလိုလို ကိုယ္လိုလို ေပါေတာေတာေတြမွန္း သိလာေတာ့တာပါပဲ။
၅။ ခ္စ္သဴဘကၠ သူငယၡ္င္းေၾတေစၾတ႕တဲ့အခါ
ကိုယ့ၡ္စ္သဴက သူ႔သူငယၡ္င္းေၾတနဲ႔ မိတၦက္ေပးဖို႔ ေခၚလာတဲ့အခါ စေစၾတ႕ေၾတ႕ခ္င္း ကိုယ့ၥိတၳဲမြာ ေအၾကာင္းမသိေသးေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္းေၾတ၊ တၫ္ၿငိမၱဲ့သူႀကီးေၾတလို ထင္ေပမဲ့ အခ္ိႏ္ေအတာ္ၾကာ ေပါင္းမိၾသားတဲ့ အခါမြာေတာ့ လူလိုလို ကိုယႅိဳလို ေပါေတာေတာေၾတမြႏ္း သိလာေတာ့တာပါပဲ။

၆။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္သူရည္းစားဘဝ ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ႔ အတူ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘာမဟုတ္တဲ့ ဟာသကားမ်ိဳးေတာ့ အသံက်ယ္ရင္ ေၾကာက္လန႔္တတ္ေပမဲ့ ယူၿပီးသြားရင္ေတာ့ တကယ့္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ 3D ကားမ်ိဳးေတာင္ ရင္မခုန္တတ္ေတာ့ပါဘူး။
၆။ ႐ုပ္႐ြင္ၾကည့ၱဲ့အခါ
ခ္စ္သဴရၫ္းစားဘဝ ကိုယ့ၡ္စ္သဴနဲ႔ အတူ ႐ုပ္႐ြင္ၾကည့ၱဲ့အခါ ဘာမဟုတၱဲ့ ဟာသကားမ္ိဳးေတာ့ အသံက္ယ္ရင္ ေၾကာကႅႏ္႔တတ္ေပမဲ့ ယူၿပီးၾသားရင္ေတာ့ တကယ့္ေၾကာကၥရာေကာင္းတဲ့ 3D ကားမ္ိဳးေတာင္ ရငၼခုႏၲတ္ေတာ့ပါဘူး။

၇။ ခ်ိန္းထားတာ ေနာက္က်တဲ့အခါ

 

 

ရည္းစားဘဝ၊ ခ်စ္သူဘဝ၊ ညားခါစဘဝမွာ သူနဲ႔ ခ်ိန္းထားတဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္က ေနာက္က်လို႔ သူစိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္မွာ စိတ္ပူစိုးရိမ္တတ္ေပမဲ့ ယူၿပီးသြားရင္ေတာ့ အလုပ္ေနာက္က်လို႔ ကိုယ့္သူေဌးက ဆူပူမွာကိုပဲ ေၾကာက္ရေတာ့ပါတယ္။
၇။ ခ္ိႏ္းထားတာ ေနာကၠ္တဲ့အခါ
ရၫ္းစားဘဝ၊ ခ္စ္သဴဘဝ၊ ညားခါစဘဝမြာ သူနဲ႔ ခ္ိႏ္းထားတဲ့အခါ ကိုယ့ၻကၠ ေနာကၠ္လို႔ သူစိတၦိဳး ေဒါသၾထကၼြာ စိတၸဴစိုးရိမၱတ္ေပမဲ့ ယူၿပီးၾသားရင္ေတာ့ အလုပ္ေနာကၠ္လို႔ ကိုယ့္သဴေဌးက ဆူပူမြာကိုပဲ ေၾကာက္ေရတာ့ပါတယ္။

၈။ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္မရွိေတာ့တဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္သူဘဝမွာ အခ်ိန္ေပးစရာဆိုလို႔ သူကလြဲၿပီး ဘာသူမွ မရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ေနႏိုင္သလို ကိုယ့္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ တကိုယ္ရည္တကာယ အလုပ္ေတြလည္း စည္းကမ္းရွိရွိစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္က်သြားရင္ေတာ့ အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ ေယာက္်ားကို ျပဳစုရတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ တကိုယ္ရည္တကာယအလုပ္ေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏိုင္အားေလာက္ေတာ့ပါဘူး။
၈။ ကိုယ့္အၾတက္ အခ္ိႏၼ႐ြိေတာ့တဲ့အခါ
ခ္စ္သဴဘဝမြာ အခ္ိႏ္ေပးစရာဆိုလို႔ သူကႀလဲၿပီး ဘာသူမြ မ႐ြိတဲ့အၾတက္ ကိုယ့ၠိဳကိုယ္်ပင္်ပငၦငၦင္ေနႏိုင္သလို ကိုယ့ၷဲ႔ပတ္သတၱဲ့ တကိုယ္ရၫၱကာယ အလုပ္ေၾတလၫ္း စၫ္းကမ္း႐ြိ႐ြိစနစၱက္လုပ္ေဆာငၷိုငၸါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာငၠ္ၾသားရင္ေတာ့ အိမၼႈကိေစၥၾတနဲ႔ ေယာက္္ားကို ်ပဳစုရတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ တကိုယ္ရၫၱကာယအလုပ္ေၾတကို လြည့ၼၾကည့ၷိုင္အားေလာက္ေတာ့ပါဘူး။

၉။ အိမ္ျပန္တဲ့အခါ

 

 

ခ်စ္သူဘဝ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီး ညေနေစာင္းလို႔ အိမ္ျပန္ရတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မခြဲႏိုင္ မခြာႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ဘဲ မျပန္ခ်င္သလိုလို၊ သူနဲ႔ပဲ အတူလိုက္ေနေတာ့မလိုလို feeling မ်ိဳးကို ခံစားရေပမဲ့ ညားသြားရင္ေတာ့ အတူတူ အိမ္ျပန္ဖို႔ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေစာင့္ေနရတာေတာင္ မေစာင့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။
၉။ အိမ္်ပႏၲဲ့အခါ
ခ္စ္သဴဘဝ ခ္ိႏ္းေၾတ႕ၿပီး ေညေနစာင္းလို႔ အိမ္်ပႏ္ရတဲ့အခါ တစ္ေယာကၷဲ႔တစ္ေယာက္ မၿခဲႏိုင္ မျခာႏိုင္်ဖစ္ၿပီး အိမၻဲ မ်ပႏၡ္င္သလိုလို၊ သူနဲ႔ပဲ အတူလိုက္ေေနတာ့မလိုလို feeling မ္ိဳးကို ခံစားေရပမဲ့ ညားၾသားရင္ေတာ့ အတူတူ အိမ္်ပႏၹိဳ႕ တစ္ေယာကၠိဳ တစ္ေယာက္ ေစာင့္ေနရတာေတာင္ ေမစာင့ၡ္င္ေတာ့ပါဘူး။

#Lifestyle_Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.