မြန္ျပည္နယ္ေရေဘးဒုကၡေရာက္ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ အတြက္ အိမ္ေထာင္ တစု ၃၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သိန္း ၁၂၅၀ ဝန္းက်င္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္မင္း + မသီသီလြင္ (ေရႊျပည္နန္း မိသားစု)

Posted on

လက္ရွိျပည္တြင္းေရႀကီးမွုကေတာ့ သာမာန္ထက္ပိုမိုစိုးရြားလၽွက္ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေရႀကီးမွုေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားနစ္ျမဳပ္ျခင္း ေျမၿပိဳျခင္းေတြနဲ႔အတူ လူေသဆုံးမွုေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆက္မပ်က္မိုးရြာသြန္းမွုေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေရတက္ကာ ၿမိဳ့မ်ားစြာကိုေရဝင္ေရာက္မွုမ်ားခဲ့ၿပီး ေနအိမ္စြန႔္ခြာသူေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေရႀကီးမွုေတြထဲက လူေသမွု၊ ေျမၿပိဳမွု ေရဝင္ေရာက္မွုေတြနဲ႔ အဆိုးဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ပုံရိပ္ေတြကို အားလုံးေတြ႕ျမင္ၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ အသက္စြန႔္ႀကိဳးစားေပးလၽွက္ ကယ္ဆယ္ေရးေတြလဲျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။

(ကိုေက်ာ္မင္း +မသီသီလြင္) မိသားစု.ေရႊျပည္နန္း မွ ကာလဒါန ေရးၿမိဳ႕.. ေရေဘး ဒုကၡ ေရာက္ အိမ္ေထာင္ တစု..၃၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္..အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ အတြက္ သိန္း ၁၂၅၀ ဝန္းက်င္ လွဴဒါန္းခဲ့ ပါ သည္။ ပရိသတ္ႀကီးကလဲ သာဓုေခၚႏိုင္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးလ္ုက္ပါတယ္ေနာ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.