မိုးေနေလမထိေအာင္ လို႕ ထီးေလးမိုးေပးခဲ႕တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အေမ

Posted on

မေႂကြးႏိုင္ေပမဲ့ ေမြးေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္မိခင္။ မိုးေနေလမထိေအာင္ လို႔ ထီးေလးမိုးေပးခဲ့တာလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မိခင္ ။

အျပစ္မေျပာေတာ့ပါဘူး အရင္ဘဝ ကံတရားတည္ေထာင္ခဲ့တာ ၊ခံရတဲ့အလွည့္မွာေတာ့ မစားသာပါဘူး။

ကံမကုန္လို႔ ျပန္စံုေတြ႕ရင္ မိခင္ကို မိခင္လို႔ပဲ ေခၚမယ္ေနာ္၊ သိခြင့္ရရင္ ေမြးေက်းဇူးေတြ ဆပ္ရအံုးမယ္မိခင္။

 

 

 

-ခုေတာ့ တဝမ္းတခါး ေဖြရွာစားေနရတဲ့ မိခင္၊ သေဘာမတူ လူဂုဏ္ခြဲျခား သေဘာထားမကိုက္ညီလို႔ ခြဲသြားၾကတဲ့မိခင္၊ အေၾကာင္းမသင့္ မွားခြင့္ကို ပန္ၿပီး ေနာက္ဆံုးစည္းမွာ မထားခ်င္ရွာေပမဲ့ အရွက္အတြက္ ငဲ့ကြက္ ေၾကာခိုင္းသြားတဲ့မိခင္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္ မိခင္။

အရွင္ ဝိဇယ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.