မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး အတြက္၂၀၁၉ ဇြန္လ (၂၄)ရက္မွ ၊ ဇြန္လ(၃၀)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

Posted on

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္
.
၂၀၁၉ ဇြန္လ (၂၄)ရက္မွ ၊ ဇြန္လ(၃၀)ရက္အတြင္း
.
ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္
.
၂၀၁၉ ဇြန္လ (၂၄)ရက္မွ ၊ ဇြန္လ(၃၀)ရက္အတြင္း
.
ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

.
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

 

 

 

 

 

 

 

 

.
မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ
.
မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)
.
အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလ၏ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ မိုးဦးကာလ ဇြန္လ၏ေန႔ရက္မ်ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.