ဘာပြဲစားညာပြဲစားမွ မယုံနဲ့ – ပက္စပို ့စ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမွနားမေယာင္ပါနဲ႔

Posted on

ပက္စ္ပို႔စ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမွနားမေယာင္ပါနဲ႔

Passport လုပ္မည္ဆိုပါက ကိုယ္တိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အမွားမရွိျခင္း၊ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္ပါသည္

။ပထမဦးစြာ Passport လုပ္ရန္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္းတို႔ႏွင့္အတူ မိတၱဴ ၃စုံ၊ ေဘာလ္ပင္၊​ေငြ (၃၅,၀၀၀)က်ပ္ ယူသြားပါ။

မိတၱဴ ၂စုံသည္ ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ၁စုံသည္ အပိုေဆာင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။Passport ႐ုံးကို မနက္၈နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ရာက္ေအာင္သြားပါ။

ပက္စ္ပို႔စ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမွနားမေယာင္ပါနဲ႔ 3

မိတ္ေဆြ အခုလိုနည္းပညာေတြ တိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ အရင္လို ၂လုံး၃လုံးထိုးေနတုန္းဘဲလား? အဆင္မေျပရင္ ဒီ app ေလးေျပာင္းသုံးၾကည့္ပါလား
မနက္၉နာရီေလာက္တြင္ Agency မ်ားမွ Passport လုပ္မည့္သူမ်ား လာေရာက္ တန္းစီၾကသျဖင့္ တေနကုန္တတ္သည္။

မနက္၈နာရီေက်ာ္ေရာက္ၿပီး ႐ုံးအတြင္း ဝင္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ အေပါက္ဝရွိ ရဲဝန္ထမ္းအား Passport လုပ္ခ်င္သည္ေျပာပါ

။ထိုဝန္ထမ္းမွ လိုအပ္သည္မ်ား စစ္ေဆးေပးၿပီး ဝင္ခြင့္ျပဳပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ားမွ Token ေဝမည္။ ဒီဘက္မွာ လာေစာင့္ပါ။ ေျပာၿပီး ေခၚသြားသည္ကို နားမေယာင္ပါႏွင့္။

႐ုံးအတြင္း ဝင္ပါက ရဲအရာရွိမ်ား ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ႐ုံးအတြင္းထဲသို႔ ေရာက္သြားပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနစိတ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ တန္းစီပါ။

ဤအဆင့္သည္ ပထမဆုံး ျပဳလုပ္ရမည့္အဆင့္ျဖစ္သည္။လူအနည္းအမ်ားကို ၾကည့္၍ လူနည္းသည့္တန္းတြင္ ဝင္စီပါ။

ဤအေၾကာင္းကို ေျပာရျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ပြဲစားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ ပြဲစားၫႊန္ျပေသာ လဝက အရာရွိထံတြင္သာ တန္းစီၾကသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ လဝက အရာရွိမ်ားေရွ႕တြင္ လူနည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္

မွတ္ပုံတင္ စစ္ၿပီးပါက ေငြ ၂၀၀၀ ေပးေခ်၍ ထိုဌာနစိတ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ေကာင္တာတြင္ မွတ္ပုံတင္စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ လက္မွတ္ႏွင့္ ေဖာင္ယူပါ။

ေဖာင္တြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျဖည့္ပါ။ နာမည္ကို မိမိလိုခ်င္သလို English လို အတိအက်ေပါင္းေပးပါ။

သတိျပဳရန္မွာ သြားေရာက္လိုသည့္ႏိုင္ငံတြင္ မိမိသြားလိုသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္သည့္ကိစၥတြင္ အလည္အပတ္ဟုထည့္ပါ။

အကယ္၍ မိမိတြင္ ေက်ာင္းမွ လက္ခံစာ၊ အလုပ္ေခၚစာ၊ အျခားျပည္ပမွ ေခၚယူေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွိပါက Passport အမ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ေဖာင္ထုတ္ေပးေသာ ေကာင္တာတြင္ ျပန္ေမးႏိုင္ပါသည္။ေဖာင္ျဖည့္ၿပီးပါက လဝကေဘးရွိ ေငြစာရင္းဌာနစိတ္သို႔ သြားေရာက္ ေငြသြင္းပါ။

စာအုပ္ေၾကးသည္ ပုံမွန္ ၂၅၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ၅ႏွစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သက္တမ္းကုန္ရန္ ၆လအလို၊ သို႔၊ သက္တမ္းေက်ာ္ၿပီး၊ သို႔၊ စာအုပ္ေပ်ာက္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးအပါအဝင္ (၆၅,၀၀၀) က်ပ္ေဆာင္ရပါမည္။ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳပါရန္။

သို႔ေသာ္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္မူ Seaman ဟူ၍ သက္တမ္းကုန္ရန္ ၁ႏွစ္ခြဲအလိုထိ ခြင့္ျပဳသျဖင့္ Seaman ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ျပသကာ ဒဏ္ေၾကးလြတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

စာအုပ္ေပ်ာက္လွ်င္မူ သတင္းစာတြင္ မနလ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထည့္ခိုင္းပါသည္။

မရွင္းလင္းပါက ေငြစာရင္းဌာနတြင္ ထပ္မံေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ထိုေနာက္ ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း ခ်လံႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ျဖည့္ထားေသာေဖာင္၊ တို႔ႏွင့္အတူ

ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္ တန္းစီပါ။ဤေနရာတြင္လည္း လူအနည္းအမ်ားကို ၾကည့္၍ လူနည္းေသာ အတန္းတြင္ တန္းစီပါ။ နားစြင့္ပါ။

မ်က္စိရွင္ပါ။ တခါတရံ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး တဦးၿပီး တဦး ဝင္ထြက္ေနသည့္ ႐ုံမ်ားရွိသည္။

အေၾကာင္းမူ အတြင္းရွိ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မေမးျမန္းပဲ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕႐ုံမ်ားတြင္လည္း လူ၂ေယာက္ေလာက္ႏွင့္ ၾကာေနသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ အေၾကာင္းမူ ကင္မရာလိုင္းမတက္သျဖင့္ ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တန္းစီပါက မ်က္စိဖြင့္၊ နားစြင့္ၿပီး တန္းစီပါ။ ႐ုံ အဝတြင္ ေခါင္းဖီးရန္ ဘီးႏွင့္ မွန္ ထားေပးထားပါသည္။အထဲေရာက္ပါက လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္း၊

လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ စက္သည္ တခါတရံ မွားယြင္းတတ္သျဖင့္

မိမိ၏ လက္မွတ္အမွန္ မေပၚသည္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သတိျပဳပါ။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ပါက မ်က္မွန္သမားမ်ား မ်က္မွန္ခြၽတ္ပါ။

မ်က္ႏွာအေနအထားကို ပုံမွန္ထားပါ။ ဆံပင္ကို နား႐ြက္ေနာက္ သပ္ပါ။ နဖူးကို ဆံပင္ႏွင့္ မဖုံးမိေအာင္ထားပါ။ ရဲအရာရွိၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေနပါ။

အဆင္မေျပပါက ထပ္ခါတလဲလဲ ႐ိုက္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ပါမည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေမးျမန္းသည္မ်ားကိုေျဖဆိုပါ။

ခ်လံတေစာင္ ထုတ္ေပးပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ နာမည္စာလုံးေပါင္း၊ ေမြးေန႔၊ လက္မွတ္၊ ဓာတ္ပုံ။ ထို႔ေနာက္ ေငြ ၃၀၀၀က်ပ္ေပး၍ ခ်လံပါ

ရက္စြဲေန႔မွ ျပန္လာရန္ လိုေတာ့သည္။ ထိုစာအုပ္ေ႐ြးရမည့္ ရက္တြင္လည္း မနက္ေစာေစာ သြားပါ။ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊

သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ က်န္ရွိေသာ မိတၱဴအပိုမ်ား ယူသြားပါ။ေငြ (၅,၀၀၀) ​ေလာက္ ယူသြားပါ။ စာအုပ္ထုတ္ရာတြင္လည္း

ကိုယ္ႏွင့္ တေန႔တည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ Agency သမားမ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ သြားခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေပၚထပ္တြင္ စာအုပ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေပၚထပ္သို႔တက္ပါ။

ခ်လံထပ္ထားပါ။ မိမိနာမည္ေခၚပါက သြားေရာက္ထုတ္ယူပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ေငြ ၃၀၀၀ေပးေခ်ပါ။

စာအုပ္ရပါၿပီ။ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ = ၂၀၀၀+၂၅၀၀၀+၃၀၀၀+၃၀၀၀.. =၃၃၀၀၀က်ပ္

{ စုစုေပါင္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္ } လူနည္းၿပီး မနက္ေစာေစာသြားပါက ၁နာရီခန႔္သာ အခ်ိန္ေပးရၿပီး စာအုပ္ထုတ္သည့္ေန႔တြင္

မိနစ္ ၂၀သာ ၾကာသည္။ယူေဆာင္သြားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္ပုံတင္ မူရင္း၊ မိတၱဴ ၃ေစာင္သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္း၊ မိတၱဴ ၃ေစာင္ေဘာလ္ပင္တေခ်ာင္းေငြ ၃၅၀၀၀ (ဒဏ္ေၾကးမပါ)

သတိျပဳရန္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို မ႐ိုက္ရ။ ဝန္ထမ္းမ်ား ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၿပဳံးၿပံဳးသာေနပါ။ ေစာေစာသြားပါ။

တန္းစီပါ။ အလွည့္ေက်ာ္၍ စကားမ်ားသည္မ်ား ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္တိုင္းကို ျပည့္စုံစြာျဖည့္၍ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ေမးရန္ရွိကပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးပါ။

သေဘာေကာင္းၾကပါသည္။ တစ္ဦးအခက္အခဲကို တစ္ဦးကူညီၾကပါ ။ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။ Passportသက္တမ္းတိုးဒဏ္ေၾကးမေဆာင္ရဘူး သက္တမ္းတိုးမယ္ဆို

သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ (၂) ေစာင္မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ (၂) ​ေစာင္ ဘဲလိုပါတယ္။သက္​တမ္​း လြန္​သူမ်ားဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာျပန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႔ကေလးေတြကို

ဦးစီးေပးပါတယ္။အသက္​ (၆၀)​ေက်ာ္​လွ်င္​ တန္​းမစီရပါ။သီးျခား​ေဆာင္​႐ြက္​​ေပးပါတယ္​။ [ေသခ်ာသိခ်င္ရင္ ​ေနာက္တ​​​ေခါက္​ျပန္​ဖတ္​ပါ။]…

မူရင္း ပို႔စ္ပိုင္ရွင္အား ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။

ယူနီကုတ္ျဖင့္ဖတ္ရန္

ပက်စ်ပို့စ်လုပ်မည်ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမှနားမယောင်ပါနဲ့

Passport လုပ်မည်ဆိုပါက ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အမှားမရှိခြင်း၊ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ခြင်းနှင့် ပိုမိုလျှင်မြန်ပါသည်

။ပထမဦးစွာ Passport လုပ်ရန် မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်းတို့နှင့်အတူ မိတ္တူ ၃စုံ၊ ဘောလ်ပင်၊​ငွေ (၃၅,၀၀၀)ကျပ် ယူသွားပါ။

မိတ္တူ ၂စုံသည် ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ၁စုံသည် အပိုဆောင်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။Passport ရုံးကို မနက်၈နာရီကျော်လောက်တွင်ရာက်အောင်သွားပါ။

ပက်စ်ပို့စ်လုပ်မည်ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမှနားမယောင်ပါနဲ့ 3

မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား
မနက်၉နာရီလောက်တွင် Agency များမှ Passport လုပ်မည့်သူများ လာရောက် တန်းစီကြသဖြင့် တနေကုန်တတ်သည်။

မနက်၈နာရီကျော်ရောက်ပြီး ရုံးအတွင်း ဝင်ခွင့်ရချိန်တွင် အပေါက်ဝရှိ ရဲဝန်ထမ်းအား Passport လုပ်ချင်သည်ပြောပါ

။ထိုဝန်ထမ်းမှ လိုအပ်သည်များ စစ်ဆေးပေးပြီး ဝင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ပွဲစားများမှ Token ဝေမည်။ ဒီဘက်မှာ လာစောင့်ပါ။ ပြောပြီး ခေါ်သွားသည်ကို နားမယောင်ပါနှင့်။

ရုံးအတွင်း ဝင်ပါက ရဲအရာရှိများ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးဖြတ်ကျော်ပြီး မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါ။

ထို့နောက် ရုံးအတွင်းထဲသို့ ရောက်သွားပါက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနစိတ်တွင် မှတ်ပုံတင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်း မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် တန်းစီပါ။

ဤအဆင့်သည် ပထမဆုံး ပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။လူအနည်းအများကို ကြည့်၍ လူနည်းသည့်တန်းတွင် ဝင်စီပါ။

ဤအကြောင်းကို ပြောရခြင်းမှာ အချို့လူများသည် ပွဲစားနှင့် ဆောင်ရွက်သဖြင့် ပွဲစားညွှန်ပြသော လဝက အရာရှိထံတွင်သာ တန်းစီကြသဖြင့် အချို့ လဝက အရာရှိများရှေ့တွင် လူနည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်

မှတ်ပုံတင် စစ်ပြီးပါက ငွေ ၂၀၀၀ ပေးချေ၍ ထိုဌာနစိတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ကောင်တာတွင် မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပြီးကြောင်း ထုတ်ပေးလိုက်သော လက်မှတ်နှင့် ဖောင်ယူပါ။

ဖောင်တွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်ပါ။ နာမည်ကို မိမိလိုချင်သလို English လို အတိအကျပေါင်းပေးပါ။

သတိပြုရန်မှာ သွားရောက်လိုသည့်နိုင်ငံတွင် မိမိသွားလိုသည့်နိုင်ငံနှင့် သွားရောက်သည့်ကိစ္စတွင် အလည်အပတ်ဟုထည့်ပါ။

အကယ်၍ မိမိတွင် ကျောင်းမှ လက်ခံစာ၊ အလုပ်ခေါ်စာ၊ အခြားပြည်ပမှ ခေါ်ယူကြောင်း အထောက်အထားများ ရှိပါက Passport အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဖောင်ထုတ်ပေးသော ကောင်တာတွင် ပြန်မေးနိုင်ပါသည်။ဖောင်ဖြည့်ပြီးပါက လဝကဘေးရှိ ငွေစာရင်းဌာနစိတ်သို့ သွားရောက် ငွေသွင်းပါ။

စာအုပ်ကြေးသည် ပုံမှန် ၂၅၀၀၀ကျပ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း ၅နှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သက်တမ်းကုန်ရန် ၆လအလို၊ သို့၊ သက်တမ်းကျော်ပြီး၊ သို့၊ စာအုပ်ပျောက်လျှင် ဒဏ်ကြေးအပါအဝင် (၆၅,၀၀၀) ကျပ်ဆောင်ရပါမည်။ထိုအချက်ကို သတိပြုပါရန်။

သို့သော် သင်္ဘောသားများအတွက်မူ Seaman ဟူ၍ သက်တမ်းကုန်ရန် ၁နှစ်ခွဲအလိုထိ ခွင့်ပြုသဖြင့် Seaman ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဖြင့် ပြသကာ ဒဏ်ကြေးလွတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စာအုပ်ပျောက်လျှင်မူ သတင်းစာတွင် မနလ စာအုပ်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ကြော်ငြာထည့်ခိုင်းပါသည်။

မရှင်းလင်းပါက ငွေစာရင်းဌာနတွင် ထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ထိုနောက် ငွေသွင်းပြီးကြောင်း ချလံနှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဖြည့်ထားသောဖောင်၊ တို့နှင့်အတူ

ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် တန်းစီပါ။ဤနေရာတွင်လည်း လူအနည်းအများကို ကြည့်၍ လူနည်းသော အတန်းတွင် တန်းစီပါ။ နားစွင့်ပါ။

မျက်စိရှင်ပါ။ တခါတရံ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တဦးပြီး တဦး ဝင်ထွက်နေသည့် ရုံများရှိသည်။

အကြောင်းမူ အတွင်းရှိ ရဲအရာရှိများသည် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မမေးမြန်းပဲ အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အချို့ရုံများတွင်လည်း လူ၂ယောက်လောက်နှင့် ကြာနေသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ အကြောင်းမူ ကင်မရာလိုင်းမတက်သဖြင့် ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် တန်းစီပါက မျက်စိဖွင့်၊ နားစွင့်ပြီး တန်းစီပါ။ ရုံ အဝတွင် ခေါင်းဖီးရန် ဘီးနှင့် မှန် ထားပေးထားပါသည်။အထဲရောက်ပါက လက်ဗွေနှိပ်ခြင်း၊

လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လက်မှတ်ထိုးရာတွင် စက်သည် တခါတရံ မှားယွင်းတတ်သဖြင့်

မိမိ၏ လက်မှတ်အမှန် မပေါ်သည်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သတိပြုပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပါက မျက်မှန်သမားများ မျက်မှန်ချွတ်ပါ။

မျက်နှာအနေအထားကို ပုံမှန်ထားပါ။ ဆံပင်ကို နားရွက်နောက် သပ်ပါ။ နဖူးကို ဆံပင်နှင့် မဖုံးမိအောင်ထားပါ။ ရဲအရာရှိညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း နေပါ။

အဆင်မပြေပါက ထပ်ခါတလဲလဲ ရိုက်ရင်း အချိန်ကုန်ပါမည်။ထို့နောက် နောက်ဆုံးအဆင့်မေးမြန်းသည်များကိုဖြေဆိုပါ။

ချလံတစောင် ထုတ်ပေးပါမည်။ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။ နာမည်စာလုံးပေါင်း၊ မွေးနေ့၊ လက်မှတ်၊ ဓာတ်ပုံ။ ထို့နောက် ငွေ ၃၀၀၀ကျပ်ပေး၍ ချလံပါ

ရက်စွဲနေ့မှ ပြန်လာရန် လိုတော့သည်။ ထိုစာအုပ်ရွေးရမည့် ရက်တွင်လည်း မနက်စောစော သွားပါ။ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊

သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း၊ ကျန်ရှိသော မိတ္တူအပိုများ ယူသွားပါ။ငွေ (၅,၀၀၀) ​လောက် ယူသွားပါ။ စာအုပ်ထုတ်ရာတွင်လည်း

ကိုယ်နှင့် တနေ့တည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော Agency သမားများရှိသည်ကို သတိပြုပါ။

ထို့ကြောင့် မနက်စောစော သွားခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်ထပ်တွင် စာအုပ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်ထပ်သို့တက်ပါ။

ချလံထပ်ထားပါ။ မိမိနာမည်ခေါ်ပါက သွားရောက်ထုတ်ယူပါ။ အချက်အလက်များကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။ ငွေ ၃၀၀၀ပေးချေပါ။

စာအုပ်ရပါပြီ။ စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ = ၂၀၀၀+၂၅၀၀၀+၃၀၀၀+၃၀၀၀.. =၃၃၀၀၀ကျပ်

{ စုစုပေါင်း ကြာမြင့်ချိန် } လူနည်းပြီး မနက်စောစောသွားပါက ၁နာရီခန့်သာ အချိန်ပေးရပြီး စာအုပ်ထုတ်သည့်နေ့တွင်

မိနစ် ၂၀သာ ကြာသည်။ယူဆောင်သွားရန် အချက်အလက်များမှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ မိတ္တူ ၃စောင်သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း၊ မိတ္တူ ၃စောင်ဘောလ်ပင်တချောင်းငွေ ၃၅၀၀၀ (ဒဏ်ကြေးမပါ)

သတိပြုရန် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို မရိုက်ရ။ ဝန်ထမ်းများ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ပြုံးပြံုးသာနေပါ။ စောစောသွားပါ။

တန်းစီပါ။ အလှည့်ကျော်၍ စကားများသည်များ ရှိပါသည်။ အချက်အလက်တိုင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်၍သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။မေးရန်ရှိကပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးပါ။

သဘောကောင်းကြပါသည်။ တစ်ဦးအခက်အခဲကို တစ်ဦးကူညီကြပါ ။ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ Passportသက်တမ်းတိုးဒဏ်ကြေးမဆောင်ရဘူး သက်တမ်းတိုးမယ်ဆို

သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ (၂) စောင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၂) ​စောင် ဘဲလိုပါတယ်။သက်​တမ်​း လွန်​သူများဘယ်လောက်ကြာကြာပြန်လျှောက်လို့ရပါတယ်။သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးတွေကို

ဦးစီးပေးပါတယ်။အသက်​ (၆၀)​ကျော်​လျှင်​ တန်​းမစီရပါ။သီးခြား​ဆောင်​ရွက်​​ပေးပါတယ်​။ [သေချာသိချင်ရင် ​နောက်တ​​​ခေါက်​ပြန်​ဖတ်​ပါ။]…

မူရင်း ပို့စ်ပိုင်ရှင်အား ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.