ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြ ရွိေနတဲ့ အိမ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ ဆင္းရဲေနတဲ့အိမ္ပဲ

Posted on

ဘယ္လုိအိမ္ေတြ ဆင္းရဲလဲဆိုေတာ့……..

 

 

(၁) သီလလံုၿခံဳမႈ မရွိသူေတြ ေနတဲ့အိမ္၊

(၂) မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ဆံုးမသြန္သင္မႈ ည့ံဖ်င္းတဲ့အိမ္၊

(၃) မိဘႏွစ္ပါး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့အိမ္၊

(၄) မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ မရွိဘဲ ရန္ျဖစ္ေနတဲ့အိမ္၊

(၅) မိသားစုကုိ ခ်စ္တတ္တဲ့သူေတြ ရွိမေနတဲ့အိမ္၊

(၆) လက္ေၾကာမတင္း၊ ပ်င္းရိတဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၇) ေလာင္းကစားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး စြဲလမ္းသူေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၈) အိမ္တြင္းသူခုိးေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၉) အေပ်ာ္အပါး လုိက္စားသူေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၁၀) လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္သူေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၁၁) ကုိယ္ခ်င္းစာတရား မရွိဘဲ၊ တကုိယ္ေကာင္းဆန္သူေတြ မ်ားေနတဲ့အိမ္၊

(၁၂) ေရရွည္ မၾကည့္ဘဲ လက္ငင္း အဆင္ေျပမႈကုိသာ ၾကည့္သူေတြ ရွိေနတဲ့အိမ္၊

(၁၃) ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ပါးစပ္ယွဥ္လွ်င္ ပါးစပ္ကုိ ဦးစားေပးသူေတြ ေနတဲ့အိမ္၊

(၁၄) ေစတနာမေကာင္းသူ (ဝါ) ကံမေကာင္းသူေတြ ေနတဲ့အိမ္၊

(၁၅) အသံုးအျဖဳန္းႀကီးၿပီး စည္းကမ္း မရွိသူေတြ ေနတဲ့အိမ္၊

(၁၆) ဦးေဆာင္သူ မရွိဘဲ ဆရာလုပ္သူေတြ မ်ားေနတဲ့အိမ္၊

(၁၇) ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၊ ရုိးသားသူေတြ ရွိမေနတဲ့အိမ္၊

(၁၈) အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း မရွိတဲ့အိမ္၊

(၁၉) မိမိကုိယ္မိမိ ေလးစားတန္ဖုိးထားတတ္တဲ့သူေတြ ရွိမေနတဲ့အိမ္။

ဒီအခ်က္ေတြထဲက အနည္းဆံုး (၇) ခ်က္ရွိတဲ့ အိမ္ဟာ ဆင္းရဲေတာ့မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့ ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းဆုိတာ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းဥစၥာေတြထက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာတာကုိ အဓိက ဆုိလုိပါတယ္။

Credit – ေဒါက္တာနတ္စိမ္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.