တရားခံဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ ကုိေအာင္ႀကီးရဲ့ ပထမဆုံးတရားရုံးထုတ္အေျခအေနကို ကိုေအာင္ႀကီးဖခင္ေျပာျပခ်က္ ( ဗီဒီယုိ )

Posted on

တရားခံဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ ကုိေအာင္ႀကီးရဲ့ ပထမဆုံးတရားရုံးထုတ္အေျခအေနကို ကိုေအာင္ႀကီးဖခင္ေျပာျပခ်က္ ( ဗီဒီယုိ )

 

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ — dkhitmedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.