ဇက္္ေၾကာတက္ အုန္္းလြဲသူမ်ားအတြက္္ အလြယ္္ကူဆံုးေျဖနည္္း

Posted on

ဇက္ေၾကာတက္တတ္သူေတြအတြက္္ အထိေရာက္ဆုံး ဇက္ေၾကာေျဖေလၽွာ့နည္္း (၅) မ်ိဳး

လည္ပင္္းရိုးတစ္ေလၽွာက္္ ေညာငး္ညာၿပီး ဇက္ေၾကာတက္တာက လူတိုင္းၾကဳံဖူးတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ မ်က္လုံးကို အားစိုက္တာ မ်ားသြားတဲ့အခါမ်ိဳး၊ အိပ္ေရးမဝတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ဇက္ေၾကာတတ္တတ္တဲ့သူေတြအတြက္ ညအိပ္ခါနီးတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးနိုင္တဲ့ အထိေရာက္ဆုံး ဇက္ေၾကာေျဖေလ်ာ့နည္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေၾကာေလၽွာ့နည္္း (1)

ဘယ္ဘက္လက္ကိုိ ညာဖက္နဲ႔ဆြဲၿပီး လည္ပင္းကို ညာဖက္ေစာငး္လိုက္ပါ။

စကၠန္႔္ ၃၀ အၾကာမွာ ဘယ္ညာေျပာင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေပးပါ။

အေၾကာေလၽွာ့နည္္း (2)

နံံရံမွာ လက္တစ္ဖက္ကိုေထာက္ၿပီး က်န္လက္တစ္ဖက္ကို အေၾကာေလၽွာ့တဲ့နည္းပါ။

ေဖာ္ျပထားတဲ့ပုံအတိုိင္း ကိုယ္ေနဟန္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စကၠန႔္္၂၀ ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဘယ္၊ ညာေျပာငး္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာေလၽွာ့နည္္း (3)

တင္ပ်ဥ္္ေခြထိုင္ၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းလက္ကိုခ်ိတ္ၿပီး အေၾကာေလၽွာ့ေပးရမွာပါ

တစ္ဖက္ကို စကၠန႔္္ ၂၀ နဲ႔ တစ္ဖက္စီျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာေလၽွာ့နည္္း (4)

ပုံံမွာျပထားတဲ့အတိုင္းကုတင္ေစာင္း ဒါမွမဟုတ္ ခုံေစာင္းမွာ ပက္လက္အေနအထားနဲ႔ေနရာယူလိုက္ပါ။

တဘက္ကိုိလိပ္ၿပီး လည္ပင္းေအာက္မွာထားကာ ၁၀ မိနစ္ခန႔္လွဲေနလိုက္ပါ။

အေၾကာေလၽွာ့နည္္း (5)

ထိုိင္ခုံ ဒါမွမဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး အခုေဖာ္ျပထားတဲ့လက္အေနအထားအတိုင္း ျပဳလုပ္ကာ လည္ပင္းေနာက္မွာထားလိုက္ပါ။

စကၠန႔္္ ၃၀ ခန႔္ထားၿပီး တျဖည္းျဖညး္ခ်င္း လည္ပင္းကိုျပန္မတ္လိုက္ပါ။

Source;Em Em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.