ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၈.၇.၂၀၁၉ မွ ၃.၈.၂၀၁၉ ထိ)

Posted on

ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ ဇူလိႈင္လ ၂၈ ရက္ မွ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ ထိ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.