ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းမွမဟုတ္ပဲ မေတာ္တဆကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ား

Posted on

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းနဲ႔ ပက္သက္ျပီး လူေတြေရွးေခတ္ထဲက ေျပာလာခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ က စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းျပီး ျဖစ္နုုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အရာေတြကေတာ့ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္
ေအာင္ တကယ္ျဖစ္နုုိင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အရာေတြက ဆက္ဆံျခင္းက မဟုတ္ပဲ ကိုယ္ဝန္ရသြားနုုိ္င္ပါတယ္။

ၾသစေတ်းလ်နုုိင္ငံက Family Planning NSW ရဲ့အဆိုအရ အဝတ္အစားက တစ္ဆင့္ေတာင္ ကိုယ္ဝန္ရနုုိ္င္တယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထနည္းေပမယ့္ တကယ္ကိုျဖစ္နုုိင္တဲ့အရာလိုု႔ဆိုုပါတယ္။ အကယ္၍ ဘယ္လိုုနည္းနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္
ေယာက္က်ားျဖစ္သူရဲ့အရည္က အမ်ိဳးသမီးထဲကိုဝင္သြားရင္ ကိုယ္ဝန္ရနုုိ္င္ပါတယ္။ ၂ဦးသားဆႏၵျပီးေျမာက္
သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးရဲ့မိန္းမကုိယ္ထဲမွာ မထုတ္လႊတ္ခဲ့ေပမယ့္ မေတာ္တဆ အတြင္းခံေပၚကုိက်သြားျပီး ထိုအမ်ိဳးသမီး
ကအဲ့ဒိအတြင္းခံကို ျပန္ဝတ္ရင္ေတာင္ ကိုုယ္ဝန္ရျခင္းျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။

 

 

ေနာက္တစ္ခုက အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ႏို႕ခ်ိဳတိုုက္ေကြ်းေနစဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္မရဘူးဆိုုတဲ့ အယူအဆကိုု ဆရာဝန္ေတြ
က လက္မခံၾကပါဘူး။ ၆လေလာက္အထိ ကိုယ္ဝန္ရနိုုင္ေျခနည္းတာမွန္ေပမယ့္ ၁၀၀%ေတာ့အာမမခံနုုိင္ဘူးလို႔ ဆိုပါ
တယ္။
ေနာက္တစ္ခု အယူအဆမွားေနတဲ့အခ်က္ကိုုလည္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့
အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအသုုတ္လႊတ္ခါနီးမွာ ျပင္ပကိုထုတ္ျပိးလႊတ္ရင္ ကိုယ္ဝန္မရနုုိင္ဘူးလို႔ ထင္ေနျခင္းပါ။
တကယ္ေတာ့ ဆႏၵျပီးေျမာက္ခ်ိန္မွ အရည္ကထြက္တာမဟုုတ္ပါဘူး။ Preအေနနဲ႔အနည္းငယ္ထြက္ေနေလ့ရွိၾကပါ
တယ္။ အဲ့ဒိအရည္ကသာ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ သားအိမ္အထိကူးခတ္သြားနုုိင္ရင္ ကိုယ္ဝန္ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေနာက္
တစ္မ်ိဳးကေတာ့ B side ကေတာင္ အခ်ိုု႕အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ္ဝန္ရနုုိ္င္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.